Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

Ohlášky farnosti

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE – 4. června 2023

  • Dnes je v Přemyslovicích adorační den. Nejsvětější svátost je vystavena k adoraci do 15 hod.
  • Tento týden nebude výuka náboženství.
  • Děti a mládež jsou v Laškově zváni na úklidovou brigádu kolem kostela a fary – ve středu v 16 hod.
  • Ve středu v Přemyslovicích, ve čtvrtek v Laškově a pátek v Čechách po mši sv. bude Eucharistický průvod ke čtyřem oltářům. Vyznáme tak svou víru v reálnou přítomnost Ježíše v Eucharistii. Poděkujeme za dar Eucharistie a vyprosíme si požehnání pro naši farnost, vlast, rodiny, práci a přírodu. Účastí na Eucharistickém průvodu je obdařena možností získat plnomocné odpustky (za splnění obvyklých podmínek).
  • Příští neděli bude Antonínská pouť v Krakovci. 10:30 hod. vyjde průvod od kaple sv. Františka. V 11 hod. bude mše sv. a ve 14:30 hod. bude pobožnost a svátostné požehnání.
  • Po prázdninách začne příprava na přijetí svátosti biřmování (případně křtu nebo Eucharistie), Týká se těch, kdo po prázdninách budou žáky 8. ročníku ZŠ a starších. Přihlášky k vyzvednutí u otce Romana.
  • Kdo jede v sobotu s přemyslovickou II. růží na pouť do Králík – odjezd v 7:30 hod. z točny u fary v Přemyslovicích.
  • Na červnovou fatimskou (13.6.) přijal pozvání biskup Antonín Basler. Zároveň tak s námi oslaví svého křestního patrona.

Pohřební mše sv.

Při pohřbu je možnost místo květin
dát dar na mši sv. za zesnulého.

Aktuální seznam pohřebních mší sv.
se vám zobrazí po kliknutí zde

Kalendář akcí

Události farního kalendáře si můžete do svého kalendáře přidat pomocí modrého čtverečku s křížkem.

Pozvánky na akce

Sbírka na stavbu kláštera

Chvála Kristu.
Zdravíme Vás z Drast a obracíme se na vás s prosbou: Po roce opět pořádáme sbírku na stavbu našeho kláštera na portálu Donio, která probíhá od 1. listopadu do 28. února.
https://www.donio.cz/dostavba-klasterniho-arealu-v-drastech
Nacházíme se v poměrně rozhodujícím období, kdy naší stavbě už k dokončení mnoho nechybí, ale na poslední kroky nám chybí finance…  
Za komunitu sester karmelitek
sestra Marie