Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

Spojte se s námi

Přijďte, zavolejte nebo napište

Farní kancelář je otevřena:
úterý   16.00 – 17.00 hod.
pátek  16.00 – 17.00 hod.
V případě nemoci, nehody nebo jiné akutní věci /např. pohřeb/ je možné se stavit v kanceláři v každou dobu – není však záruka přítomnosti kněze. Proto je nejlépe předem se domluvit telefonicky.

Chcete nás podpořit finančně?

Účet farnosti Laškov: 2602233345/2010
Účet farnosti Čechy: 2902233320/2010
Účet farnosti Přemyslovice: 2702233334/2010
Rádi vystavíme potvrzení o daru pro účely daňového přiznání.