Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

Výuka náboženství

Uvítáme všechny děti od 1. do 9. třídy, které se chtějí v krásném společenství učit o Bohu a jeho plánu pro nás.

Přihlášení do náboženství

Přihlásit se můžete osobně u pana faráře na faře nebo po mši svaté, případně telefonicky, nebo mailem.