Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

Farnosti

Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem

Tys, Pane, dobrý a shovívavý,
nejvýš milosrdný ke všem,
kdo k Tobě volají.

Ohlášky

25. neděle v mezidobí – 24. září 2023

  • Dnes ve 14:30 hod. bude ve farní klubovně v Laškově setkání biřmovanců.
  • Výuka náboženství bude tento týden pouze ve středu.
  • Ze středy na čtvrtek (od 20 hod. do 9 hod.) bude v Laškově noční adorace za naši vlast.
  • Tento pátek „spolčátko“ nebude.
  • V pátek po mši sv. v Laškově bude pobožnost k sv. Archandělům.
  • V neděli 8. října bude beseda s účastníky CSM v Lisabonu. Začátek ve 14:30 hod. v multifunkčním sále na zámku v Laškově.

Nové příspěvky