Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

Farnosti

Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem

Panna Maria nám zrodila původce života a stále se za nás u Něho přimlouvá.

Ohlášky

4. neděle v mezidobí – 29. ledna 2023

 • Dnes odpoledne ve 14:30 hod. bude v Laškově pobožnost k sv. Michaelovi Archandělovi.
 • Ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Svíce (hromničky) požehnáme ve středu v Přemyslovicích, ve čtvrtek v Čechách a v Laškově.
 • Čtvrteční adorace bude v Čechách po mši sv.
 • V pátek proběhne návštěva nemocných.
 • V sobotu v 7.30 hod. bude v Přemyslovicích pobožnost I. soboty.
 • V sobotu od 20 hod. je v sokolovně v Laškově farní ples. Všichni jste srdečně zváni.
 • Kapacita farního táboraje už naplněna.
 • Závazné přihlašování na pouť do Římav sakristii. Záloha 4.000 Kč.
 • V Laškově je potřeba posílit skupinky na úklid kostela. Kdo by se chtěl přihlásit do některé ze stávajících nebo sestavit skupinku novou, ať se přihlásí do konce ledna v sakristii.
 • V srpnu se uskuteční Světové setkání mládeže v Lisabonu. Do pokladničky můžete do konce ledna finančně podpořit mladé našich farností, kteří se na setkání vydají.
 • Pán Bůh zaplať všem dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky. V Laškově se letos vybralo 31.975 Kč, v Pěnčíně 20.710 Kč, v Přemyslovicích 34.511 Kč, v Čechách 47.450 Kč a v Hluchově 7.540 Kč. Celkem se na Konicku vybralo 702.802 Kč.

Nové příspěvky