Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

Farnosti

Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem

Zachraň svůj lid, Hospodine,
a žehnej svému dědictví,
pas je a nes je až navěky!

Ohlášky

16. neděle v mezidobí – 21. července 2024

  • Pán Bůh zaplať všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu farního tábora.

  • V sakristii jsou ke koupi stolní kalendáře na příští rok (cena 65,- Kč) a Kancionály (cena 140,- Kč).

Nové příspěvky