Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

Farnosti

Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem

Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
zůstává ve mně a já v něm,
praví Pán.

Ohlášky

11. neděle v mezidobí – 16. června 2024

  • Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu Antonínské poutě. Dnes ve 14:30 hod. ještě bude v kapli sv. Antonína pobožnost a svátostné požehnání.

  • V pátek proběhne děkanátní spolčo Exit: fara Konice, začátek v 19 hod.

  • Příští neděli bude v Čechách pouť. Odpoledne ve 14:30 hod. tam bude svátostné požehnání.

Nové příspěvky