Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

Farnosti

Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem

Panna Maria nám zrodila původce života a stále se za nás u Něho přimlouvá.

Ohlášky

5. neděle v mezidobí – 5. února 2023

  • Pán Bůh zaplať všem, kdo uklidili vánoční výzdobu z kostela. Velké díky patří též všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu Farního plesu.
  • V úterý po mši sv. bude ve farní klubovně setkání s rodiči, jejichž děti by měli letos přistoupit poprvé ke sv. přijímání (žáci 3. ročníku).
  • V pátek v 10 hod. bude v Laškově v klubovně setkání seniorů.
  • V pátek po mši sv. bude v Laškově v klubovně setkání úklidových skupinek.
  • V sobotu je Panny Marie Lurdské – je to zároveň světový den nemocných. V Přemyslovicích ve středu, v Čechách ve čtvrtek a v Laškově v sobotu bude při mši sv. udílena svátost pomazání nemocných. Po mši sv. bude „lurdské“ požehnání Nejsvětější svátostí.
  • Závazné přihlašování na pouť do Říma v sakristii. Záloha 4.000 Kč.

Nové příspěvky