Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

  • Pán Bůh zaplať všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu farního tábora.

  • V sakristii jsou ke koupi stolní kalendáře na příští rok (cena 65,- Kč) a Kancionály (cena 140,- Kč).