Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

 • Ve středu v Přemyslovicích, ve čtvrtek v Laškově a v neděli v Čechách po mši sv. bude Eucharistický průvod ke čtyřem oltářům. Vyznáme tak svou víru v reálnou přítomnost Ježíše v Eucharistii. Poděkujeme za dar Eucharistie a vyprosíme si požehnání pro naši farnost, vlast, rodiny, práci a přírodu. Účastí na Eucharistickém průvodu je obdařena možností získat plnomocné odpustky (za splnění obvyklých podmínek).

 • Ve čtvrtek nebude výuka náboženství.

 • V pátek v 16:30 hod. bude v klubovně spolčátko.

 • V sobotu v 7:30 hod. bude v Přemyslovicích pobožnost první soboty.

 • Příští neděli po mši sv. bude v LAškově farní kavárnička.

 • Od páteční večerní mše sv. v Laškově do nedělního odpoledne budou mít v našich farnostech Pastorační víkend studenti Teologického konviktu se svými představenými:

  • Děkuji za jejich přijetí v rodinách. Ostatní se s nimi setkáte při bohoslužbách a při nedělní kavárničce.

  • Biřmovanci budou mít s nimi besedu a pracovní brigádu v sobotu od 10 hod. Jejich účast je povinná.

 • Májové pobožnosti:

  • v Laškově ve všední dny, když není mše sv., v 19 hod.  

  • v Přemyslovicích po mši sv. Pokud není mše sv. tak v 18 hod. v kostele a také u kapličky sv. Barbory

  • v Čechách v úterý v 18 hod.