Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

V neděli 5. listopadu přijal ostravsko-opavský biskup Martin David kandidaturu čtyř bohoslovců z olomoucké arcidiecéze a jednoho bohoslovce z ostravsko-opavské diecéze. Dva kandidáti jsou ze čtvrtého a tři ze třetího ročníku.

Obvykle na začátku třetího ročníku žádají seminaristé svého biskupa o udělení kandidatury k jáhenství a kněžství. Tím prohlašují před církví, že se jejich povolání utvrdilo, a že se opravdu chtějí stát kněžími.