Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

V neděli 4. června 2023 byli v našich farnosti přijati do služby noví ministranti a mariánky