Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

Ostatní modlitby

Modlitba za rodinu

„Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ (Jozue 24,15)

Otče náš, děkuji, že Ti záleží na celé naší rodině. Prosím, aby Tě všichni moji blízcí mohli poznat. Pomoz mi být pro

celá modlitba

Vánoční modlitba otce Pia

Ó, Nejsvětější Duchu, pohni mé srdce, aby mohlo chválit i milovat. Obdař světlem můj rozum, aby mohl rozjímat o jemnostech velkého tajemství lásky Boha, který se stal dítětem, rozpal oheň mojí vůle, abych

celá modlitba