Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

Modlitby k pánu Ježíši

První pátky měsíce

Eucharistie – Svátost Lásky – zaujímá podstatné místo při kultu Ježíšova Srdce. „Máš každý první pátek měsíce Mne přijímat ve svatém přijímání“ – řekl s. Markétě Marii Ježíš

celá modlitba