Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

Náš bohoslovec Daniel přijme už letos, 15. června, jáhenské svěcení.
V kněžském semináři je zvykem se 150 dní před svěcením postupně modlit žalmy za ty,
kteří se na jáhenské svěcení připravují.
Přidejme se k modlitbě žalmů za bratry, kteří letos mají přijmout svěcení.Všemohoucí Bože, Ty jsi oporou našeho společenství,
zdrojem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb.
Svěřujeme Ti Dana i ostatní bratry,
kteří se připravují k jáhenskému svěcení.
Prosíme Tě, pronikej je svým Svatým Duchem,

aby se dokázali plně spolehnout na Tvou pomoc,
a dej, aby byli vnitřně pevní ve svém rozhodnutí,

skromní v životě a věrní ve svém poslání. 
Buď jim vždycky nablízku, aby v nich všichni lidé poznávali
Tvého Syna Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného a oslaveného.
Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně miluješ.
Proto věříme, že jim chceš darovat více, než se odvažujeme prosit.
Věříme, že jim chceš dát sebe sama,

vždyť ty jsi náš Bůh a Pán na věky věků. Amen.