Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

  • Dnes je v Přemyslovicích adorační den. Nejsvětější svátost je vystavena k adoraci do 15 hod.
  • Tento týden nebude výuka náboženství.
  • Děti a mládež jsou v Laškově zváni na úklidovou brigádu kolem kostela a fary – ve středu v 16 hod.
  • Ve středu v Přemyslovicích, ve čtvrtek v Laškově a pátek v Čechách po mši sv. bude Eucharistický průvod ke čtyřem oltářům. Vyznáme tak svou víru v reálnou přítomnost Ježíše v Eucharistii. Poděkujeme za dar Eucharistie a vyprosíme si požehnání pro naši farnost, vlast, rodiny, práci a přírodu. Účastí na Eucharistickém průvodu je obdařena možností získat plnomocné odpustky (za splnění obvyklých podmínek).
  • Příští neděli bude Antonínská pouť v Krakovci. 10:30 hod. vyjde průvod od kaple sv. Františka. V 11 hod. bude mše sv. a ve 14:30 hod. bude pobožnost a svátostné požehnání.
  • Po prázdninách začne příprava na přijetí svátosti biřmování (případně křtu nebo Eucharistie), Týká se těch, kdo po prázdninách budou žáky 8. ročníku ZŠ a starších. Přihlášky k vyzvednutí u otce Romana.
  • Kdo jede v sobotu s přemyslovickou II. růží na pouť do Králík – odjezd v 7:30 hod. z točny u fary v Přemyslovicích.
  • Na červnovou fatimskou (13.6.) přijal pozvání biskup Antonín Basler. Zároveň tak s námi oslaví svého křestního patrona.