Farnost Laškov
Přemyslovice
Čechy pod Kosířem

Modlitba za nového arcibiskupa

Vánoční modlitba otce Pia

Ó, Nejsvětější Duchu, pohni mé srdce, aby mohlo chválit i milovat. Obdař světlem můj rozum, aby mohl rozjímat o jemnostech velkého tajemství lásky Boha, který se stal dítětem, rozpal oheň mojí vůle, abych

celá modlitba

Sedmibolestný růženec

Modlitba sedmibolestného růžence

(překlad modlitby z poutního místa Mariánka)

– Věřím v Boha …,

– Sláva Otci…

– Otče náš …,

– Zdrávas Maria …

…. Ježíš, který v nás upevňuje úctu

celá modlitba

První pátky měsíce

Eucharistie – Svátost Lásky – zaujímá podstatné místo při kultu Ježíšova Srdce. „Máš každý první pátek měsíce Mne přijímat ve svatém přijímání“ – řekl s. Markétě Marii Ježíš

celá modlitba

Pobožnost 1. sobota měsíce

Sedm let po zakončení fátimských zjevení Matka Boží dovolila sestře Lucii zveřejnění obsahu druhé častí fátimského tajemství. Jejím předmětem byla pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Marie.

celá modlitba