Menu:
Počítadlo

Vánoční modlitba otce Pia

Cesta k této stránce - Modlitby (4) / jiné (4) / Vánoční modlitba otce Pia

       Ó, Nejsvětější Duchu, pohni mé srdce, aby mohlo chválit i milovat. Obdař světlem můj rozum, aby mohl rozjímat o jemnostech velkého tajemství lásky Boha, který se stal dítětem, rozpal oheň mojí vůle, abych jím mohl zahřát toho, který se třese zimou na seně. Maria, Matko moje, uveď mě do betlémské jeskyně a dej, abych se ponořil do rozjímání nad velkou a vznešenou událostí, která se stala v mlčení té nejdelší a nejkrásnější noci, jakou kdy svět spatřil. Kolikrát jsem Toho, který klepal na moje dveře, aby se v něm mohl ujmout vlády jako král lásky, odhodil a podlehl nejnižším slabostem! Ó, jak velice se za to hanbím! Ježíši, vždy bohatý na milosrdenství! Odpusť mi! Přijď, aby ses znovu narodil v mé duši a zůstal v ní navždy. Naplň nejvroucnější láskou mé vychladlé srdce. Zapal ve mně onen oheň, který jsi přinesl na zemi, když jsi na ni přišel, abych jím spálený obětoval sebe na oltáři Tvé lásky jako oběť lásky, abys mohl kralovat v mém srdci a v srdcích všech, aby ve všem a přes všechno mohla znít jediná píseň chvály, požehnání a díků Tobě pro lásku, kterou jsi zjevil v tajemství své dobrotivosti.

                                                                                       (Ep IV., s. 867–869)

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Pro dnešní den nebyla nalezena.

---Nezadáno---
Modlitba za zemřelé

Dobrý Bože, Ty jsi Stvořitel
a Dárce života.
Děkujeme Ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.
S důvěrou Ti svěřujeme
naše zemřelé a prosíme,
abys je přijal do náruče své lásky.
Ukaž jim své milosrdenství
a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše,
co v životě vykonali
dobrého a z lásky.
Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen

Ježíši, žij ve mně,
jako jsi žil v Marii
a přijal v ní tělo a krev.
Žij nyní také ve mně
a staň se i ve mně tělem a krví.
Mysli ve mně,
modli se ve mně,
miluj ve mně,
trp ve mně.
Pohlížej ze mne,
mluv ze mne,
jednej ze mne,
působ ze mne.
Vyzařuj skrze mne,
povzbuzuj skrze mne,
posiluj skrze mne,
pomáhej skrze mne.
Ježíši, používej mých rukou,
kráčej mýma nohama
dál po zemi.
Abys nás všechny
v Duchu Svatém
přivedl k Otci…
Abys Ty, vtělený Bože,
byl všechno ve všech nás.
Amen.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System