Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem

Menu:
Počítadlo

Vánoční modlitba otce Pia

Cesta k této stránce - Modlitby (4) / jiné (4) / Vánoční modlitba otce Pia

       Ó, Nejsvětější Duchu, pohni mé srdce, aby mohlo chválit i milovat. Obdař světlem můj rozum, aby mohl rozjímat o jemnostech velkého tajemství lásky Boha, který se stal dítětem, rozpal oheň mojí vůle, abych jím mohl zahřát toho, který se třese zimou na seně. Maria, Matko moje, uveď mě do betlémské jeskyně a dej, abych se ponořil do rozjímání nad velkou a vznešenou událostí, která se stala v mlčení té nejdelší a nejkrásnější noci, jakou kdy svět spatřil. Kolikrát jsem Toho, který klepal na moje dveře, aby se v něm mohl ujmout vlády jako král lásky, odhodil a podlehl nejnižším slabostem! Ó, jak velice se za to hanbím! Ježíši, vždy bohatý na milosrdenství! Odpusť mi! Přijď, aby ses znovu narodil v mé duši a zůstal v ní navždy. Naplň nejvroucnější láskou mé vychladlé srdce. Zapal ve mně onen oheň, který jsi přinesl na zemi, když jsi na ni přišel, abych jím spálený obětoval sebe na oltáři Tvé lásky jako oběť lásky, abys mohl kralovat v mém srdci a v srdcích všech, aby ve všem a přes všechno mohla znít jediná píseň chvály, požehnání a díků Tobě pro lásku, kterou jsi zjevil v tajemství své dobrotivosti.

                                                                                       (Ep IV., s. 867–869)

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Bez Pána nejsme nic. Když chápeme, že potřebujeme být naprosto závislí na něm, mizí všechna soutěživost, honba za ziskem a svárlivost. Kéž nám Bůh dá tento pohled každý den.


Modlitba měsíce
Ježíši, žij ve mně,
jako jsi žil v Marii
a přijal v ní tělo a krev.
Žij nyní také ve mně
a staň se i ve mně tělem a krví.
Mysli ve mně,
modli se ve mně,
miluj ve mně,
trp ve mně.
Pohlížej ze mne,
mluv ze mne,
jednej ze mne,
působ ze mne.
Vyzařuj skrze mne,
povzbuzuj skrze mne,
posiluj skrze mne,
pomáhej skrze mne.
Ježíši, používej mých rukou,
kráčej mýma nohama
dál po zemi.
Abys nás všechny
v Duchu Svatém
přivedl k Otci…
Abys Ty, vtělený Bože,
byl všechno ve všech nás.
Amen.


Modlitba k Andělovi ticha

Přijď, anděle ticha,
přijď, kdy nikdo neslyší
a přisedni se ke mně.
Toužím už velice po Tvém dechu,
po Tvém úsměvu,
po tiché přítomnosti…
Přijď s jemností
a posaďme se v mlčení
bok po boku,
nic více není třeba.
Stačí kouskem nebe
zahalit kolena,
modlíce se k Pánu
bez jednoho slova:
prosit a děkovat,
prosit a děkovat,
prosit a děkovat.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System