Menu:
Počítadlo

Vánoční modlitba otce Pia

Cesta k této stránce - Modlitby (4) / jiné (4) / Vánoční modlitba otce Pia

       Ó, Nejsvětější Duchu, pohni mé srdce, aby mohlo chválit i milovat. Obdař světlem můj rozum, aby mohl rozjímat o jemnostech velkého tajemství lásky Boha, který se stal dítětem, rozpal oheň mojí vůle, abych jím mohl zahřát toho, který se třese zimou na seně. Maria, Matko moje, uveď mě do betlémské jeskyně a dej, abych se ponořil do rozjímání nad velkou a vznešenou událostí, která se stala v mlčení té nejdelší a nejkrásnější noci, jakou kdy svět spatřil. Kolikrát jsem Toho, který klepal na moje dveře, aby se v něm mohl ujmout vlády jako král lásky, odhodil a podlehl nejnižším slabostem! Ó, jak velice se za to hanbím! Ježíši, vždy bohatý na milosrdenství! Odpusť mi! Přijď, aby ses znovu narodil v mé duši a zůstal v ní navždy. Naplň nejvroucnější láskou mé vychladlé srdce. Zapal ve mně onen oheň, který jsi přinesl na zemi, když jsi na ni přišel, abych jím spálený obětoval sebe na oltáři Tvé lásky jako oběť lásky, abys mohl kralovat v mém srdci a v srdcích všech, aby ve všem a přes všechno mohla znít jediná píseň chvály, požehnání a díků Tobě pro lásku, kterou jsi zjevil v tajemství své dobrotivosti.

                                                                                       (Ep IV., s. 867–869)

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Pokora je ctnost, která nám vrací odvahu a spolu s ní i realistické chápání toho, kým jsme a kým s milostí Boží být můžeme, takže pak znovu vyrážíme zlézat vrcholy. (P. Timothy Radcliffe OP)


Modlitba měsíce

Přijď mi s pomocí,
anděle moudrostí,
zachraň, když neklid
je hostem mého srdce,
když vlastní hloupost
učí mně pokoře,
a v koutech děsí
bezradností můry.
Přileť a posviť
na mou bídnou cestu,
ať vím, že bez Boha
nemůžu udělat nic
dobrého a smysluplného.
Přidej mi moudrostí,
neboť mám ji málo…

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System