Farnost
Laškov

Nanebevzetí Panny Marie

Menu:
Počítadlo

32. neděle v mezidobí

 

 

·         Dnes (11. listopadu) si připomínáme 100 let od konce první světové války. Ve 13:30 hod. se rozezní zvony napříč celou Evropou, aby připomenuly konec tohoto válečného konfliktu, a k symbolickému uctění památky padlých.

 

·         Dnes odpoledne odjíždím na duchovní cvičení. Proto tento týden nebudou mše sv. ve všední dny a náboženství. V nutných případech kontaktujte pana kostelníka.

 

·         Na příští neděli připadá Den Bible. Finančním příspěvkem do pokladničky můžete podpořit šíření Bible v našich zemích.

 

·         Byla rozšířena nabídka časopisů, které je možné zakoupit v kostele. (Nezbeda - pro děti školního věku s přílohou pro předškoláky; IN! - pro děvčata od 12 let; Oldin – informační časopis naší arcidiecéze; Rodinný život – vydává arcidiecézní Centrum pro rodinu). Příspěvek dávejte do pokladny - je u všech jednotný: 10 Kč.

 

 

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Bůh je vše, on stačí a člověk žije jen z něho. Nacházíme ho všude, při praní prádla i při modlitbách. (sv. Alžběta od Trojice)

Modlitba měsíce

Modlitba za zemřelé

Dobrý Bože, Ty jsi Stvořitel
a Dárce života.
Děkujeme Ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.
S důvěrou Ti svěřujeme
naše zemřelé a prosíme,
abys je přijal do náruče své lásky.
Ukaž jim své milosrdenství
a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše,
co v životě vykonali
dobrého a z lásky.
Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.
Otpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen


Modlitba k Andělovi pokoje

Anděle pokoji,
zachraň mne v potřebě,
nauč jak sohlasit
se světem
a s sebou…
se slabostí,
s malostí,
s údolími stínu,
se spravedlivým hněvem,
s námahou odpuštění…
Prosím, chyť za rukáv,
hrnu se, abych splatil
stejnou minci,
přidal s nádavkem
ještě par třísek,
zlostí na roznícení,
ďáblu na oharek.
Snadněji mluvit: „Dobrem
je třeba překonávat zlo“,“
než hořčičné zrnko
ze všedního chleba
vylouskat, i když bolí,
nebo´t všechno „živě“…
Buď na moje rány
kojící olivou.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System