Farnost
Laškov

Nanebevzetí Panny Marie

Menu:
Počítadlo

33. neděle v mezidobí

 

         Dnes je den Bible. Při pokladničkách je jedna, kde je možné přispět na biblické dílo.

 

V úterý – památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 

Ve středu – památka sv. Cecílie, panny a mučednice

 

V pátek – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů

 

Příští neděli – slavnost Ježíše Krista Krále - zároveň poslední neděle liturgického roku. Po mši svaté bude před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Ježíšovu Srdci.

 

         Možnost zpovědi před mší svatou.

 

         Čtvrtková adorace v tomto týdnu v Laškově. Začne v 19.00 hod. Adorací připravují a vedou ministranti a Mariánky.

 

         Děkuji všem, kteří se účastnili brigády při pokládání zbytku oplocení kolem kostela. Kéž Vám to Pán a vašim rodinám štědře odmění. 

 

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Pro dnešní den nebyla nalezena.

Modlitba měsíce

Modlitba k Andělovi pokoje

Anděle pokoji,
zachraň mne v potřebě,
nauč jak sohlasit
se světem
a s sebou…
se slabostí,
s malostí,
s údolími stínu,
se spravedlivým hněvem,
s námahou odpuštění…
Prosím, chyť za rukáv,
hrnu se, abych splatil
stejnou minci,
přidal s nádavkem
ještě par třísek,
zlostí na roznícení,
ďáblu na oharek.
Snadněji mluvit: „Dobrem
je třeba překonávat zlo“,“
než hořčičné zrnko
ze všedního chleba
vylouskat, i když bolí,
nebo´t všechno „živě“…
Buď na moje rány
kojící olivou.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System