Farnost
Laškov

Menu:
Počítadlo

27. neděle v mezidobí - 2. října 2022

·         Je říjen – měsíc modlitby svatého růžence. V naší farnosti bude růžencová pobožnost pondělí až pátek v 18.00 hod., s tím, že když je mše svatá tak před ní. V sobotu bude růžencová pobožnost v kapli v Pěnčíně v 18 hod.

·        Pán Bůh zaplať za pomoc při brigádách v minulém týdnu.

·         Je říjen – měsíc modlitby svatého růžence. V Laškově bude růžencová pobožnost pondělí až pátek v 18.00 hod., s tím, že když je mše svatá tak před ní. V sobotu je růžencová pobožnost v kapli v Pěnčíně v 18 hod.

·         V pátek navštívím nemocné.

·        I tento pátek se uskuteční ve farní klubovně spolčátko pro kluky a holky od 3 do 12 let. Začátek v 16:30 hod.

·        V sobotu v 9 hodin bude ve farní klubovně první setkání pro zájemce o službu ministranta a mariánky. Týká se školáků od 3. třídy.

·        I letos se na nás obrátil otec rektor s prosbou o sbírku proviantu pro kněžský seminář. Kdo byste chtěli něco darovat, nahlaste se, prosím, v sakristii.

·        V sakristii jsou ke koupi stolní kalendáře na příští rok (cena 65,- Kč) a Kancionály (cena 140,- Kč).

 

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Pro dnešní den nebyla nalezena.

---Nezadáno---
Modlitba za zemřelé

Dobrý Bože, Ty jsi Stvořitel
a Dárce života.
Děkujeme Ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.
S důvěrou Ti svěřujeme
naše zemřelé a prosíme,
abys je přijal do náruče své lásky.
Ukaž jim své milosrdenství
a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše,
co v životě vykonali
dobrého a z lásky.
Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen

Ježíši, žij ve mně,
jako jsi žil v Marii
a přijal v ní tělo a krev.
Žij nyní také ve mně
a staň se i ve mně tělem a krví.
Mysli ve mně,
modli se ve mně,
miluj ve mně,
trp ve mně.
Pohlížej ze mne,
mluv ze mne,
jednej ze mne,
působ ze mne.
Vyzařuj skrze mne,
povzbuzuj skrze mne,
posiluj skrze mne,
pomáhej skrze mne.
Ježíši, používej mých rukou,
kráčej mýma nohama
dál po zemi.
Abys nás všechny
v Duchu Svatém
přivedl k Otci…
Abys Ty, vtělený Bože,
byl všechno ve všech nás.
Amen.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System