Farnost
Laškov

Nanebevzetí Panny Marie

Menu:
Počítadlo

28. neděle v mezidobí

 

·        Dnes v 16 hod. bude příprava biřmovanců ve farní klubovně.

 

·        Čtvrteční adorace bude v Přemyslovicích v 19 hod.

 

·        V pátek jsme zváni k zapojení do celosvětové akce „Milion dětí se modlí růženec“ za mír a pokoj ve světě. „Když se milion dětí bude modlit růženec, svět se změní." prohlásil sv. Sv. P. Pio z Pietrelciny. A naši biskupové nás zvou v letošním Mimořádném misijním roce k zapojení do „Misijního mostu modlitby“. My obojí zahrneme do růžencové pobožnosti po páteční mši sv. v Laškově. Budeme se modlit za misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky, za šíření evangelia po celém světě, za dar víry a za mír a pokoj ve světě.

 

·        V pátek v 19 hod. bude ve farní klubovně setkání Pastorační rady našich farností.

 

·        Příští neděli je světový den modliteb za misie. Vykonáme též na misie sbírku.

 

·        Mám vám tlumočit velké díky od otce rektora za potravinovou sbírku pro seminář. V písemné podobě je poděkování na nástěnce.

 

·        V sakristii jsou ke koupi stolní kalendáře na příští rok.

 

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Smyslem života je stát se svatými. V tom spočívá důvod naší existence i důvod, proč nás Bůh stvořil. (Peter Kreeft)


---Nezadáno---
Ježíši, žij ve mně,
jako jsi žil v Marii
a přijal v ní tělo a krev.
Žij nyní také ve mně
a staň se i ve mně tělem a krví.
Mysli ve mně,
modli se ve mně,
miluj ve mně,
trp ve mně.
Pohlížej ze mne,
mluv ze mne,
jednej ze mne,
působ ze mne.
Vyzařuj skrze mne,
povzbuzuj skrze mne,
posiluj skrze mne,
pomáhej skrze mne.
Ježíši, používej mých rukou,
kráčej mýma nohama
dál po zemi.
Abys nás všechny
v Duchu Svatém
přivedl k Otci…
Abys Ty, vtělený Bože,
byl všechno ve všech nás.
Amen.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System