Mše sv. pohřební
Menu:
Počítadlo

Mše svaté pohřební

                                    2022

                                                                          sloužená 
 
 LAŠKOV 
   
 
  
+ Jozefa Mariančíka                  † 5. května 2020
 - od rodiny Spáčilovy                            21. června
 - od rodiny Komárkovy
 
 
 + Alenu Urbanovou                   † 19. srpna 2020
 
 - od dcery Lucie s rodinou                 17. srpna
 - od dcery Lucie s rodinou
 - od dcery Lucie s rodinou
 - od vnuka Martina
 - od vnučky Soni
 - od vnučky Kláry s rodinou
 - od vnučky Lenky a manžela
 - od rodiny Jurníkovy
 - od rodiny Pavla Tichého
  - od rodiny Snášelovy
 - od rodiny Komárkovy
 - od Dany Strouhalové
 - od rodiny Smékalovy
 - od Emila Žeravy
 
 
 
+ Františka Řezníčka                 † 7. listopadu 2020
 - od rodiny Dvorských
 - od rodiny Ševčíkovy
 
 
 
+ Annu Šustrovou                     † 3. března 2021
 - od rodiny Jiřího Navrátila                    1. srpna
 - od Věry Stratilové
 - od rodiny Ševčíkovy
 - od rodiny Komárkovy
 - od rodiny Snášelovy
 - od rodiny Spáčilovy 
 - od rodiny Čadílkovy
 - od rodiny Urbanovy
 - od rodiny Markovy z Kandie
 
 
+ Alžbětu Chytilovou               † 28. listopadu 2021
 - od rodiny Navrátilovy a Stratilovy
 
 
 
+ Stanislava Konečného               † 6. března 2022
 - od rodiny Zdeňka Smékala
 - od rodiny Pavla Tichého
 - od rodiny Ševčíkovy
 
 
+ Marii Šmídovou                    † 31. března 2022
 - od rodiny Pavla Tichého
 
 
 
 PŘEMYSLOVICE 
   
+ Jiřího Dočkala                       † 20. srpna 2018
 - od rodiny Pavla Tichého                            3. srpna
 
 
 
+ Jarmila Ošťádalová                † 13. dubna 2021
 - od Anny, Marie, Jarmily s rodinami             5. srpna
 - od rodiny Pelcovy
 - od Marka Holubáře
 - od rodiny Koňaříkovy
 - od Dany Strouhalové 
 
 
+ Marie Zapletalová                    † 15. srpna 2021
 - od rodiny Smékalové                                           18. srpna
 - od rodiny Pavla Tichého                            16. srpna
 - od rodiny Koňaříkovy
 - od Marka Holubáře
 - od Dany Strouhalové
 - od rodiny Dočkalové, Křížkové a Dosedělové
 - od rodiny Slávka Konečného
 
 
 
 
ČECHY 
   
+ Stanislavu Greplovou           † 11. května 2021
 - od rodiny Koňaříkovy                        12. května
 - od Dany Strouhalové                         17. června
 - od rodiny Kořenkové
 - od rodiny Komárkovy
 - od rodiny Kopečné
 - od rodiny Spáčilové
 - od rodiny Pavla Tichého
             

 

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Pro dnešní den nebyla nalezena.

---Nezadáno---
Modlitba za zemřelé

Dobrý Bože, Ty jsi Stvořitel
a Dárce života.
Děkujeme Ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.
S důvěrou Ti svěřujeme
naše zemřelé a prosíme,
abys je přijal do náruče své lásky.
Ukaž jim své milosrdenství
a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše,
co v životě vykonali
dobrého a z lásky.
Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen

Ježíši, žij ve mně,
jako jsi žil v Marii
a přijal v ní tělo a krev.
Žij nyní také ve mně
a staň se i ve mně tělem a krví.
Mysli ve mně,
modli se ve mně,
miluj ve mně,
trp ve mně.
Pohlížej ze mne,
mluv ze mne,
jednej ze mne,
působ ze mne.
Vyzařuj skrze mne,
povzbuzuj skrze mne,
posiluj skrze mne,
pomáhej skrze mne.
Ježíši, používej mých rukou,
kráčej mýma nohama
dál po zemi.
Abys nás všechny
v Duchu Svatém
přivedl k Otci…
Abys Ty, vtělený Bože,
byl všechno ve všech nás.
Amen.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System