Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem

Mše sv. pohřební
|Pro pozůstalé
Menu:
Počítadlo

Mše svaté pohřební

                                    2019

                                                                          sloužená 
 
 LAŠKOV 
 
+ Ludmilu Sedláčkovou      † 17. července 2017
- od rodiny Štolpové                                         4. ledna
- od rodiny Snášelovy                                     22. ledna
- od rodiny Aloise Vychodila                           15. února
- od členů růže sv. Jana Vianneye                 19. února
- od rodiny Spáčilovy                                       2. dubna
 
 
+ Marii Krčovou                         † 14. listopadu 2017
- od rodiny Ševčíkové                                      8. ledna   
- od Zdeny Pěčkové                                       12. února
- od rodiny Dedkové                                       26. dubna
- od rodiny Čadílkové
- od rodiny Komárkovy
- od rodiny Běhalovy a Trnkovy
- od rodiny Slavka Konečného
- od rodiny Navrátilovy
 
 
+ Bohumila Sloupského        † 3. ledna 2018
- od rod. Pavla Tichého                                    11. ledna
- od rod. Jurníkovy                                            8. února
- od rod. Snášelovy
- od Tomáše Snášela
- od rod. Markovy z Kandie
- od rod. Markovy z Laškova
- od Zdeny Pěčkové
- od rod. Slavka Konečného
 
 
+ Bohumíra Pluháčka             † 25. března 2018
- od rod. Pavla Tichého
- od Tomáše Snášela
- od Zdeny Pěčkové
- od rod. Sajtlerové 
- od rod. Spáčilové
- od rod. Markovy
 
 
+ Květoslava Navrátila            † 8. dubna 2018
- od Zdeny Pěčkové
- od Tomáše Snášela
- pd rod. Snášelovy
- od rod. Markovy z Kandie
- od Josefa Snášela
- od rod. Spáčilovy
 
 
+ Jiřího Vychodila                     † 28. listopadu 2018
 - od rodiny Pavla Tichého                                 16. února
 - od II. růže živého růžence
 - od rodiny Dorazilovy
 - od rodiny Slávka Konečného
 - od rodiny Markovy z Kandie
 - od Kamila Dopity
 - od rodiny Aloise Vychodila
 - od kmotřence Daniela
 - od rodiny Kořenkové
 - od Zdeny Pěčkové
 - od rodiny Koňaříkovy
 - od Jana Havelky
 - od Tomáše Snášela
 - od rodiny Snášelové
 - od rodiny Komárkovy
 - od rodiny Spáčilovy
 - od rodiny Trnkovy a Běhalovy
 - od rodiny Markovy
 - od rodiny Jurníkové
 
 
+ Josefa Sajtlera                         † 30. listopadu 2018
 - od rodiny Komárkovy
 - od rodiny Spáčilovy
 - od rodiny Trnkovy a Běhalovy
 - od rodiny Vychodilovy
 - od rodiny Markovy
 - od Zdeny Pěčkové  
 - od rodiny Pavla Tichého
 - od Anny Jurníkové
 - od rodiny Snášelové
 - od Tomáše Snášela
 
 
+ Jenovéfu Hyklovou                  † 10. prosince 2018
 - od Zdeny Pěčkové
 - od rodiny Markovy
 - od rodiny Snášelovy
 - od Josefa Snášela
 - od Tomáše Snášela
 - od rodiny Pavla Tichého
 - od rodiny Vychodilovy
 - od rodiny Spáčilovy
 - od rodiny Komárkovy
 
 
 + Jaroslava Jurníka                † 28. prosince 2018
 - od manželky s rodinou                                   30. března
 - od rodiny Pavla Tichého                                 13. dubna
 - od rodiny Trnkovy a Běhalovy
  - od Kamila Dopity
 - od Zdenky Dočkalové
 - od rodiny Koňaříkovy
 - od Marie Bílé a Lidy Ševčíkové
 - od Dany Strouhalové
 - od rodiny Navrátilovy
 - od rodiny Ševčíkovy
 - od rodiny Kořenkové
 - od rodiny Slávka Konečného
 - od rodiny Markovy
 - od rodiny Snášelovy
 - od rodiny Pečkovy a Špačkovy
 - od Tomáše Snášela
 - od rodiny Spáčilovy
 - od rodiny Komárkovy
 
 
 PŘEMYSLOVICE 
 
+ Aloise Strouhala                   † 2. června 2017
- od Tomáše Snášela                                      16. ledna
- od M. Benešové a J.Greplové                      13. března
- od rod. Snášelovy                                         1. června
- od Marie Zapletalové
- od rod. Pavla Tichého
- od rod. Jurníkové
- od rod. Brančíkovy a Papouškovy
 
 
+ Jaroslava Bílého                         † 13. řijna 2017
- od Tomáše Snášela                                       5. ledna
- od rod. Snášelovy                                         20. února
- od rod. Sedláčkové a Ošťádalové                27. března
- od rod. Markovy
- od rod. Markovy
- od rod. Pelcovy
- od Dany Strouhalové
- od dcery Ludmily
- od vnučky Jany s rodinou
- od vnučky Marcely
- od vnučky Ireny s rodinou
- od vnuka Honzy s rodinou
 
 
+ Aloise Kučeru                                 † 19. listopadu 2017
- od rod. Vojtěcha Štolpy                                  9. ledna
- od Marka Holubáře                                         6. dubna
- od Marie Zapletalové
- od Marie Zapletalové
- od Milady Urbánkové
- od rod. Dočkalové
- od rod. Pelcovy
- od Mariánek
 
 
+ Boženu Polákovou                    † 2. března 2018
- od Marie Zapletalové
- od ministrantů a Mariánek
- od rod. Pavla Tichého
- od rod. Koňaříkovy
- od Marka Holubáře
- od Dany Strouhalové
 
 
 + Zdeňka Švece                            † 27. května 2018
- od syna Radka s rodinou
- od rod. Pelcovy
- od rod. Pavla Tichého
- od rod. Štolpovy
- od Marie Bílé
- od Dany Strouhalové
- od Marka Holubáře
 
 
+ Jiřího Dočkala                                † 20. srpna 2018
 - od dcery Žanety s rodinou
 - od syna Jiřího s rodinou
 - od rodiny Krejčí a Dosedělové
 - od rodiny Muzikantové a Soppeové
 - od sestry Dagmar s rodinou
 - od rodiny Dopitovy
 - od rodiny Papouškovy a Brančíkovy
 - od rodiny Pelcovy
 - od Marie Milarové
 - od sester Ošťádalových
 - od Marka Holubáře a Tomáše Snášela
 - od Dany Strouhalové
 - od rodiny Slávka Konečného
 - od rodiny Pavla Tichého
 - od Anny Jurníkové
 - od Marie Zapletalové
 - od rodiny Koňaříkovy
 - od Lidy Ševčíkové a Marie Bílé
 - od Laďky Klváčkové
 - od rodiny Kučerovy
 - od Vlasty Mazánkové 
 
 
 ČECHY:
 
+ Marii Šťástnou                             † 28. ledna 2018
- od Jana Havelky                                            28. února
 
 
+ Marii Zajíčkovou                             † 12. března 2019
- od rodiny Dorazilovy                                      
 
 

 

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Kdo poznal svody lži a poznal Pána, dostává od něho sílu s nimi bojovat. (Tiziano Soldavini)


---Nezadáno---

Přileť ke mně z nebe,
Anděle radostí,
přesvědč, že úsměv
je páže lásky;
foukni do kyselých obličejů,
ať zmizí co nejrychleji;
zapal jiskry v očích
– není třeba nic více.
Zůstaň aspoň týden,
a dávám Ti slovo,
o ctnost humoru
budu znova bojovat,
smát se ze sebe – upřímně,
z bližního – srdečně…
Ty jsi v tom dobrý,
raduješ se věčně
a víš, jak velký lék
na hněv a zlobu
je několik kapek
obyčejné radosti.

Bože, náš Otče,
dej, abychom
v této postní době
vstoupili na cestu
pravého obrácení
a abychom
zbraněmi pokání
bojovali proti
duchu zla.
Učiň, abychom
skutky lásky vítězili
nad svými špatnostmi
a obnoveni došli
ke slavení
vzkříšení tvého Syna.
Dopřej nám,
abychom
osvobozeni od hříchů
žili s Kristem
ve svatosti
a spravedlnosti.
Amen.

Bože, náš Otče,
dej, abychom
v této postní době
vstoupili na cestu
pravého obrácení
a abychom
zbraněmi pokání
bojovali proti
duchu zla.
Učiň, abychom
skutky lásky vítězili
nad svými špatnostmi
a obnoveni došli
ke slavení
vzkříšení tvého Syna.
Dopřej nám,
abychom
osvobozeni od hříchů
žili s Kristem
ve svatosti
a spravedlnosti.
Amen.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System