Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem

Mše sv. pohřební
|Pro pozůstalé
Menu:
Počítadlo

Mše svaté pohřební

                                    2019

                                                                          sloužená 
 
 LAŠKOV 
 
 
+ Marii Krčovou                         † 14. listopadu 2017
- od rodiny Dedkové                         3. června (P. Knichal)
- od rodiny Čadílkové                       11. června (P. Knichal)
- od rodiny Komárkovy                     19. června (P. Knichal)
- od rodiny Běhalovy a Trnkovy        25. června (P. Knichal)
- od rodiny Slavka Konečného         27. června (P. Knichal)
- od rodiny Navrátilovy                     8. července (P. Knichal)
 
 
 
+ Bohumila Sloupského        † 3. ledna 2018
- od rod. Snášelovy                            21. května
- od Tomáše Snášela                         4. června (P. Knichal)
- od rod. Markovy z Kandie                10. června (P. Knichal)
- od rod. Markovy z Laškova              12. června (P. Knichal)
- od Zdeny Pěčkové                           17. června (P. Knichal)
- od rod. Slavka Konečného               20. června (P. Knichal)
 
 
+ Bohumíra Pluháčka             † 25. března 2018
- od rod. Pavla Tichého                        24. června                               
- od Tomáše Snášela
- od Zdeny Pěčkové
- od rod. Sajtlerové 
- od rod. Spáčilové
- od rod. Markovy
 
 
+ Květoslava Navrátila            † 8. dubna 2018
- od Zdeny Pěčkové                                          
- od Tomáše Snášela
- pd rod. Snášelovy
- od rod. Markovy z Kandie
- od Josefa Snášela
- od rod. Spáčilovy
 
 
+ Jiřího Vychodila                     † 28. listopadu 2018
 - od II. růže živého růžence
 - od rodiny Dorazilovy
 - od rodiny Slávka Konečného
 - od rodiny Markovy z Kandie
 - od Kamila Dopity
 - od rodiny Aloise Vychodila
 - od kmotřence Daniela
 - od rodiny Kořenkové
 - od Zdeny Pěčkové
 - od rodiny Koňaříkovy
 - od Jana Havelky
 - od Tomáše Snášela
 - od rodiny Snášelové
 - od rodiny Komárkovy
 - od rodiny Spáčilovy
 - od rodiny Trnkovy a Běhalovy
 - od rodiny Markovy
 - od rodiny Jurníkové
 
 
+ Josefa Sajtlera                         † 30. listopadu 2018
 - od rodiny Komárkovy
 - od rodiny Spáčilovy
 - od rodiny Trnkovy a Běhalovy
 - od rodiny Vychodilovy
 - od rodiny Markovy
 - od Zdeny Pěčkové  
 - od rodiny Pavla Tichého
 - od Anny Jurníkové
 - od rodiny Snášelové
 - od Tomáše Snášela
 
 
+ Jenovéfu Hyklovou                  † 10. prosince 2018
 - od Zdeny Pěčkové
 - od rodiny Markovy
 - od rodiny Snášelovy
 - od Josefa Snášela
 - od Tomáše Snášela
 - od rodiny Pavla Tichého
 - od rodiny Vychodilovy
 - od rodiny Spáčilovy
 - od rodiny Komárkovy
 
 
 + Jaroslava Jurníka                † 28. prosince 2018
  - od rodiny Trnkovy a Běhalovy
  - od Kamila Dopity
 - od Zdenky Dočkalové
 - od rodiny Koňaříkovy
 - od Marie Bílé a Lidy Ševčíkové
 - od Dany Strouhalové
 - od rodiny Navrátilovy
 - od rodiny Ševčíkovy
 - od rodiny Kořenkové
 - od rodiny Slávka Konečného
 - od rodiny Markovy
 - od rodiny Snášelovy
 - od rodiny Pečkovy a Špačkovy
 - od Tomáše Snášela
 - od rodiny Spáčilovy
 - od rodiny Komárkovy
 
 
+ Jiřího Stratila                         † 3. dubna 2019
 - od rodiny Navrátilovy
 - od rodiny Sedlákovy
 - od rodiny Josefa Snášela
 - od rodiny Čadílkovy
 - od rodiny Markovy z Kandie
 - od Zdeny Pěčkové
 - od Tomáše Snášela
 - od rodiny Ševčíkovy
 - od rodiny Vychodilovy
 - od rodiny Snášelovy
 - od rodiny Komárkovy
 - od rodiny Spáčilovy
 - od rodiny Běhalovy
 - od rodiny Markovy
 - od rodiny Jurníkovy
 - od rodiny Pavla Tichého
 
 
+ Antonína Sedláčka                         † 20. dubna 2019
 - od rodiny Markovy
 - od rodiny Spáčilovy
 - od rodiny Snášelovy
 - od Tomáše Snášela
 - od rodiny Ševčíkovy
 
 
+ Radomilu Novákovou                      † 28. července 2019
 - od rodiny Komárkovy
 - od rodiny Jurníkovy
 - od rodiny Slávka Konečného
 - od Zdeny Pěčkové
 - od rodiny Ševčíkovy
 - od Marty Sobotové
 - od rodiny Markovy
 
 
+ Marii Kristkovou                         † 16. září 2019
 - od rodiny Komárkovy
- od Zdeny Pěčkové
- od rodiny Spáčilovy
- od rodiny Stratilovy a Navrátilovy
- od rodiny Ševčíkovy
 
 
+ Marii Tylšarovou                         † 25. září 2019
 - od rodiny Jurníkovy 
 - od rodiny Snášelovy
 - od rodiny Pavla Tichého
 - od Tomáše Snášela
 
 
 
 PŘEMYSLOVICE 
 
+ Aloise Strouhala                        † 2. června 2017
- od rod. Snášelovy                           1. června
- od Marie Zapletalové                      5. června (P. Knichal)
- od rod. Pavla Tichého                     13. června (P. Knichal)
- od rod. Jurníkové                            21. června (P. Knichal)
- od rod. Brančíkovy a Papouškovy  24. června (P. Knichal)
 
 
+ Jaroslava Bílého                         † 13. řijna 2017
- od rod. Markovy                             6. června (P. Knichal) 
- od rod. Markovy                             14. června (P. Knichal)
- od rod. Pelcovy                              22. června (P. Knichal)
- od Dany Strouhalové                     28. června (P. Knichal)
- od dcery Ludmily
- od vnučky Jany s rodinou
- od vnučky Marcely
- od vnučky Ireny s rodinou
- od vnuka Honzy s rodinou
 
 
+ Aloise Kučeru                                 † 19. listopadu 2017
- od Marie Zapletalové                     7. června (P. Knichal)
- od Marie Zapletalové                     8. června (P. Knichal)
- od Milady Urbánkové                    15. června (P. Knichal)
- od rod. Dočkalové                         18. června (P. Knichal)
- od rod. Pelcovy                             1. července (P. Knichal)
- od Mariánek                                  2. července (P. Knichal)
 
 
+ Boženu Polákovou                    † 2. března 2018
- od Marie Zapletalové                                       
- od ministrantů a Mariánek
- od rod. Pavla Tichého
- od rod. Koňaříkovy
- od Marka Holubáře
- od Dany Strouhalové
 
 
 + Zdeňka Švece                            † 27. května 2018
- od syna Radka s rodinou                26. června 
- od rod. Pelcovy
- od rod. Pavla Tichého
- od rod. Štolpovy
- od Marie Bílé
- od Dany Strouhalové
- od Marka Holubáře
 
 
+ Jiřího Dočkala                                † 20. srpna 2018
 - od dcery Žanety s rodinou
 - od syna Jiřího s rodinou
 - od rodiny Krejčí a Dosedělové
 - od rodiny Muzikantové a Soppeové
 - od sestry Dagmar s rodinou
 - od rodiny Dopitovy
 - od rodiny Papouškovy a Brančíkovy
 - od rodiny Pelcovy
 - od Marie Milarové
 - od sester Ošťádalových
 - od Marka Holubáře a Tomáše Snášela
 - od Dany Strouhalové
 - od rodiny Slávka Konečného
 - od rodiny Pavla Tichého
 - od Anny Jurníkové
 - od Marie Zapletalové
 - od rodiny Koňaříkovy
 - od Lidy Ševčíkové a Marie Bílé
 - od Laďky Klváčkové
 - od rodiny Kučerovy
 - od Vlasty Mazánkové 
 
 
 ČECHY:
 
 
 
+ Marii Zajíčkovou                             † 12. března 2019
- od rodiny Dorazilovy                              18. července     
- od Jana Havelky                                    19. září
 
+ Jindřišku Vodičkovou                   † 22. března 2019
- od Jana Havelky                                            
 

 

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Smyslem života je stát se svatými. V tom spočívá důvod naší existence i důvod, proč nás Bůh stvořil. (Peter Kreeft)


---Nezadáno---
Ježíši, žij ve mně,
jako jsi žil v Marii
a přijal v ní tělo a krev.
Žij nyní také ve mně
a staň se i ve mně tělem a krví.
Mysli ve mně,
modli se ve mně,
miluj ve mně,
trp ve mně.
Pohlížej ze mne,
mluv ze mne,
jednej ze mne,
působ ze mne.
Vyzařuj skrze mne,
povzbuzuj skrze mne,
posiluj skrze mne,
pomáhej skrze mne.
Ježíši, používej mých rukou,
kráčej mýma nohama
dál po zemi.
Abys nás všechny
v Duchu Svatém
přivedl k Otci…
Abys Ty, vtělený Bože,
byl všechno ve všech nás.
Amen.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System