Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem

Mše sv. pohřební
|Pro pozůstalé
Menu:
Počítadlo

Mše svaté pohřební

                                    2018

                                                               sloužená 
  
+ Františku Vychodilovou                  † 29. dubna 2017
- od rod. Dopitovy                                       5. června
- od rod. Dopitovy                                     22. června
- od rod. Snášelovy                                 25. června
- od rod. Komárkovy                                  9. července
 
+ Aloise Strouhala                           † 2. června 2017
- od Lidy ševčíkové                                 3. června
- od Vlaďky Klváčkové                          24. června
- od rod. Dočkalové                                6. července
- od rod. Spáčilovy                                  4. srpna
- od rod. Koňaříkové                               10. října
- od rod. Markovy                                   5. prosince
- od Tomáše Snášela
- od rod. Snášelovy
- od M. Benešové a J.Greplové
- od Marie Zapletalové
- od rod. Pavla Tichého
- od rod. Jurníkové
- od rod. Brančíkovy a Papouškovy
 
+ Ludmílu Sedláčkovou                          † 17. července 2017
- od JIřího Vychodila                                 18. června
- od rodiny Ševčíkovy                               7. prosince
- od rodiny Snášelovy
- od rodiny Štolpové
- od rodiny Aloise Vychodila
- od rodiny Spáčilovy
- od členů živé růže sv. Jana Vianneye
 
+ Jaroslava Bílého                                    † 13. řijna 2017
- od rod. Smékalovy                                   6. června
- od rod. Ševčíkovi                                  27. června
- od rod. Jurníkovy                                  11. července
- od rod. Pavla Tichého                             3. srpna
- od manželky Marie                                 7. listopadu
- od rod. Slávka Konečného                     1. prosince
- od rod. Snášelovy
- od Tomáše Snášela
- od rod. Sedláčkové a Ošťádalové
- od rod. Markovy
- od rod. Markovy
- od rod. Pelcovy
- od Dany Strouhalové
- od dcery Ludmily
- od vnučky Jany s rodinou
- od vnučky Marcely
- od vnučky Ireny s rodinou
- od vnuka Honzy s rodinou
 
+ Mojmíra Šoustala                                    † 18. řijna 2017
- od rodiny Snášelovy                               2. února
- od rodiny Spáčilovy                                1. května
- od Zdeńky Pěčkové                                          10 srpna
- od rodiny Markovy                                   12. října
 
+ Marii Krčovou                                         † 14. listopadu 2017
- od rodiny Markovy z Kandie                   6. července
- od Tomáše Snášela                               13. prosince
- od rodiny Ševčíkové
- od Zdeny Pěčkové
- od rodiny Dedkové
- od rodiny Čadílkové
- od rodiny Komárkovy
- od rodiny Běhalovy a Trnkovy
- od rodiny Slavka Konečného
- od rodiny Navrátilovy
 
+ Aloise Kučeru                                         † 19. listopadu 2017
- od vnučky Anetky                                 2. června
- od vnučky Terezky                               7. července
- od vnučky Moniky                                 5. srpna
- od vnuka Petra s rodinou                       1. září
- od rod. Koňaříkovy                             28. listopadu
- od Dany Strouhalové                          19. prosince 
- od rod. Vojtěcha Štolpy
- od Marka Holubáře
- od Marie Zapletalové
- od Marie Zapletalové
- od Milady Urbánkové
- od rod. Dočkalové
- od rod. Pelcovy
- od Mariánek

+ Bohumila Sloupského                  † 3. ledna 2018
- od rod. Komárkovy st.                          20. března
- od rod. Komárkovy ml.                         20. dubna
- od rod. Spáčilovy                                 29. května
- od rod. Ševčíkovy                               10. července
- od Kamila Dopity                                20. prosince
- od rod. Pavla Tichého
- od rod. Jurníkovy
- od rod. Snášelovy
- od Tomáše Snášela
- od rod. Markovy z Kandie
- od rod. Markovy z Laškova
- od Zdeny Pěčkové
- od rod. Slavka Konečného
 
+ Marii Šťástnou                             † 28. ledna 2018
- od Jana Havelky                                 3. června
- od Jana Havelky                               22. července
- od Jana Havelky                               29. července
- od Jana Havelky                                 2. srpna
- od Jana Havelky                                 9. srpna
- od Jana Havelky                               30. srpna
- od Jana Havelky                             6. prosince
- od Jana Havelky
 
+ Boženu Polákovou                      † 2. března 2018
- od syna Zdeňka                                 8. dubna
- od vnučky Martiny                             6. května
- od vnučky Ivany                                1. června
- od vnučky Hany                                1. srpna
- od vnučky Zdeňky                             14. srpna
- od Marie Zapletalové
- od ministrantů a Mariánek
- od rod. Pavla Tichého
- od rod. Koňaříkovi
- od Marka Holubáře
- od Dany Strouhalové
 
+ Bohumíra Pluháčka                   † 25. března 2018
- od rod. Snášelovy                               2. července
- od rod. Pavla Tichého
- od Tomáše Snášela
- od Zdeny Pěčkové
- od rod. Sajtlerové 
- od rod. Spáčilové
- od rod. Markovy
 
+ Květoslava Navrátila                   † 8. dubna 2018
- od rod. Markovy                                  3. srpna
- od Zdeny Pěčkové
- od Tomáše Snášela
- pd rod. Snášelovy
- od rod. Markovy z Kandie
- od Josefa Snášela
- od rod. Spáčilovy
 
+ Zdeňka Švece                             † 27. května 2018
- od ministrantů a Mariánek                12. června 2018
- od manželky Marie                           12. prosince 2018
- od dcery Magdy s rodinou                    5. září 2018
- od syna Radka s rodinou
- od rod. Pelcovy
- od rod. Pavla Tichého
- od rod. štolpovy
- od Marie Bílé
- od Dany Strouhalové
- od Marka Holubáře
 
+ Jiřího Dočkala                                 † 20. srpna 2018
 - od manželky Zdeňky                                    7. prosince
 - od dcery Žanety s rodinou
 - od syna Jiřího s rodinou
 - od rodiny Krejčí a Dosedělové
 - od rodiny Muzikantové a Soppeové
 - od sestry Dagmar s rodinou
 - od rodiny Dopitovy
 - od rodiny Papouškovy a Brančíkovy
 - od rodiny Pelcovy
 - od Marie Milarové
 - od sester Ošťádalových
 - od Marka Holubáře a Tomáše Snášela
 - od Dany Strouhalové
 - od rodiny Slávka Konečného
 - od rodiny Pavla Tichého
 - od Anny Jurníkové
 - od Marie Zapletalové
 - od rodiny Koňaříkovy
 - od Lidy Ševčíkové a Marie Bílé
 - od Laďky Klváčkové
 - od rodiny Kučerovy
 - od Vlasty Mazánkové 
Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Bůh je vše, on stačí a člověk žije jen z něho. Nacházíme ho všude, při praní prádla i při modlitbách. (sv. Alžběta od Trojice)

Modlitba měsíce

Modlitba za zemřelé

Dobrý Bože, Ty jsi Stvořitel
a Dárce života.
Děkujeme Ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.
S důvěrou Ti svěřujeme
naše zemřelé a prosíme,
abys je přijal do náruče své lásky.
Ukaž jim své milosrdenství
a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše,
co v životě vykonali
dobrého a z lásky.
Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.
Otpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen


Modlitba k Andělovi pokoje

Anděle pokoji,
zachraň mne v potřebě,
nauč jak sohlasit
se světem
a s sebou…
se slabostí,
s malostí,
s údolími stínu,
se spravedlivým hněvem,
s námahou odpuštění…
Prosím, chyť za rukáv,
hrnu se, abych splatil
stejnou minci,
přidal s nádavkem
ještě par třísek,
zlostí na roznícení,
ďáblu na oharek.
Snadněji mluvit: „Dobrem
je třeba překonávat zlo“,“
než hořčičné zrnko
ze všedního chleba
vylouskat, i když bolí,
nebo´t všechno „živě“…
Buď na moje rány
kojící olivou.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System