Mše sv. pohřební
Menu:
Počítadlo

Mše svaté pohřební

                                    2022

                                                                          sloužená 
 
 LAŠKOV 
   
 
  
+ Jozefa Mariančíka                  † 5. května 2020
 - od rodiny Spáčilovy                            21. června
 - od rodiny Komárkovy
 
 
 + Alenu Urbanovou                   † 19. srpna 2020
 
 - od vnuka Martina                          17. září
 - od vnučky Soni                               3. října
 - od vnučky Kláry s rodinou              8. října
 - od vnučky Lenky a manžela           26. listopadu
 - od rodiny Jurníkovy                        15. listopadu
 - od rodiny Pavla Tichého
  - od rodiny Snášelovy
 - od rodiny Komárkovy
 - od Dany Strouhalové
 - od rodiny Smékalovy
 - od Emila Žeravy
 
 
 
+ Františka Řezníčka                 † 7. listopadu 2020
 - od rodiny Dvorských
 - od rodiny Ševčíkovy
 
 
 
+ Annu Šustrovou                     † 3. března 2021
 - od Věry Stratilové
 - od rodiny Ševčíkovy
 - od rodiny Komárkovy
 - od rodiny Snášelovy
 - od rodiny Spáčilovy 
 - od rodiny Čadílkovy
 - od rodiny Urbanovy
 - od rodiny Markovy z Kandie
 
 
+ Alžbětu Chytilovou               † 28. listopadu 2021
 - od rodiny Navrátilovy a Stratilovy
 
 
 
+ Stanislava Konečného               † 6. března 2022
 - od rodiny Zdeňka Smékala
 - od rodiny Pavla Tichého
 - od rodiny Ševčíkovy
 
 
+ Marii Šmídovou                    † 31. března 2022
 - od rodiny Pavla Tichého
 
 
 
 PŘEMYSLOVICE 
 
+ Jarmila Ošťádalová                † 13. dubna 2021
 - od rodiny Pelcovy
 - od Marka Holubáře
 - od rodiny Koňaříkovy
 - od Dany Strouhalové 
 
 
+ Marie Zapletalová                    † 15. srpna 2021
  - od rodiny Koňaříkovy
 - od Marka Holubáře
 - od Dany Strouhalové
 - od rodiny Dočkalové, Křížkové a Dosedělové
 - od rodiny Slávka Konečného
 
 
 
 
ČECHY 
   
+ Stanislavu Greplovou           † 11. května 2021
 - od rodiny Kořenkové
 - od rodiny Komárkovy
 - od rodiny Kopečné
 - od rodiny Spáčilové
 - od rodiny Pavla Tichého
             

 

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Pro dnešní den nebyla nalezena.

Modlitba měsíce
Adventní modlitba

Přijď, Pane Ježíši,
ty, kterého národy očekávají,
a potěš nás svou blízkostí.
Přijď ty, lesku Boží nádhery,
ty, sílo a moudrosti Boží:
Proměň noc našeho života v den
a dej světlo našim očím.
(Podle sv. Bernarda z Clairvaux)


Modlitba k Andělovi pokoje

Anděle pokoji,
zachraň mne v potřebě,
nauč jak sohlasit
se světem
a s sebou…
se slabostí,
s malostí,
s údolími stínu,
se spravedlivým hněvem,
s námahou odpuštění…
Prosím, chyť za rukáv,
hrnu se, abych splatil
stejnou minci,
přidal s nádavkem
ještě par třísek,
zlostí na roznícení,
ďáblu na oharek.
Snadněji mluvit: „Dobrem
je třeba překonávat zlo“,“
než hořčičné zrnko
ze všedního chleba
vylouskat, i když bolí,
nebo´t všechno „živě“…
Buď na moje rány
kojící olivou.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System