Menu:
Počítadlo

Modlitba za kněze s úvahou

Cesta k této stránce - Modlitby (4) / jiné (4) / Modlitba za kněze s úvahou

          Pane, svou modlitbu za kněze začínám prosbou, abys mi odpustil, že jsem je neměl dost rád. Příliš zjevně jsem dával najevo svou nespokojenost pro jejich zbožné, ale nic neříkající fráze, neoslovující novou generaci křesťanů, pro jejich odmítání koncilu, konzervatizmus, … Pane, až příliš často vidím jejich nedostatky, jejich slabosti a hříchy, zdají se i málo pokorní. Myslí si, že všemu nejlépe rozumějí, bojí se nás laiků, nestojí o náš zájem a pomoc, uzavírají se do ghetta starých zvyků a formulí, jsou velmi vzdáleni, jak soudím, Tvému ideálu. A přece, Pane, vím, že Ty jsi je vyvolil! Proč jsi, Pane, vyvolil za své kněze právě je? Podle jakého klíče jsi vybíral své apoštoly? Často ses na ně zlobil, byli nechápaví, jeden i zradil. Nebylo to snad proto, abys na nich zjevil svou moc, abys ukázal, že Církev nestojí na lidských základech? Napadlo mě, Pane, proč jsi nevybral za kněze mne? Myslíš, že bych uměl míň než oni sloužit, hlásat Tvé slovo, slavit liturgii, konat skutky milosrdenství? Nebo - a to už říkám s úzkostí, Tys mě volal a já neslyšel? Měl jsem snad strach před odpovědnou službou, obětí, před osamocením, posměchem, tíhou Tvého následování? Pane, proč jsem tak přísný v posuzování kněží, proč tak generalizuji, proč mám na ně jinou míru než na sebe? Kněz je člověk jako já, oba máme stejné povolání ke svatosti, jen úkoly má každý z nás jiné! Pane, dej, abych spravedlivě viděl, jak  ve svém celku jsou kněží věrní. Dej, abych se k nim dovedl  přiblížit a nenechával je jejich osamocení. Vytýkáme kněžím, že jsou povýšení, ale oni jsou plaší, říkáme, že jsou nespolečenští, ale oni znají cenu času. Někdo neumí mluvit, ale třeba dobře zpovídá, někdo neumí učit, ale možná, že má smysl pro liturgii. Jeden je vědec, druhý si sám opraví střechu kostela. Pane, děkujeme Ti za kněze. Děkujeme Ti, že jsi je vybral a že jsi jim dal odvahu přijmout Tvou výzvu. Děkujeme Ti za svátosti, které z jejich rukou přijímáme, za společenství, které vytvářejí, za Slovo, které hlásají. Děkujeme Ti za služby, které Tobě a Tvému lidu přinášejí, za všechnu jejich lásku, která je větší než jejich lidské slabosti. Pane, žehnej našim kněžím! Dej jim moudrost, statečnost a  ryzost úmyslů. Dej, aby byli oddáni Tobě a Tvé Církvi a všemu Božímu lidu, dej, aby je nezlomilo nepochopení a nezkazil úspěch, dej, aby uměli svědčit o Tobě způsobem pochopitelným naší době, dej, aby byli svatí a vedli ke svatosti všechen věřící lid. Amen.

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Pro dnešní den nebyla nalezena.

---Nezadáno---
Modlitba za zemřelé

Dobrý Bože, Ty jsi Stvořitel
a Dárce života.
Děkujeme Ti za život náš
i životy našich příbuzných a přátel.
S důvěrou Ti svěřujeme
naše zemřelé a prosíme,
abys je přijal do náruče své lásky.
Ukaž jim své milosrdenství
a promiň jim jejich nedostatky.
Velkoryse je odměň za vše,
co v životě vykonali
dobrého a z lásky.
Naplň jejich víru
a přijmi je mezi vyvolené v nebi.
Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají ve svatém pokoji.
Amen

Ježíši, žij ve mně,
jako jsi žil v Marii
a přijal v ní tělo a krev.
Žij nyní také ve mně
a staň se i ve mně tělem a krví.
Mysli ve mně,
modli se ve mně,
miluj ve mně,
trp ve mně.
Pohlížej ze mne,
mluv ze mne,
jednej ze mne,
působ ze mne.
Vyzařuj skrze mne,
povzbuzuj skrze mne,
posiluj skrze mne,
pomáhej skrze mne.
Ježíši, používej mých rukou,
kráčej mýma nohama
dál po zemi.
Abys nás všechny
v Duchu Svatém
přivedl k Otci…
Abys Ty, vtělený Bože,
byl všechno ve všech nás.
Amen.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System