Menu:
Počítadlo

Modlitba mladých

Cesta k této stránce - Články (6) / K zamyšlení (11) / Modlitba mladých

 


Kuličky a téma – to držadla, po kterých je možné stoupat nahoru a táhnout za sebou celý svůj život. Kvůli tomu růženec může být modlitbou výletní, tramvajní, modlitbou „chytaných okamžiků.“

 

Sbíráme krámy na noclehu: deku ke svinutí, termosku, mýdlo s „příslušenství“, baterka, …, ještě růženec.

-       Podívejte! Ty také počítáš kuličky – všiml se Bartek.

-       A co se divíš?

-      Neboť víš, s růžencem se mi vždycky vybavuje takový obrázek: zestárlá staříčka v chvějících se rukou drží růženec. Vysviští Zdrávasy skrze bezzubé dásně. Kývá se … samozřejmě k taktu. Miluji mou babičku, ale to neznamená, že mám dělat to, co ona. Každá věc má svou dobu. Přijde také pro nás doba na růženec, za let… řekněme padesát.

-      Zajímavé, neboť mně se s růžencem vybavuje jiný obrázek. Několik desítek tisíc, přesně řečeno v tom roce osmdesát tisíc akademické mládeže. Jdou nekončící kolonou a hromadně se modlí růženec.

-      Díky za kázáníčko, ale pořád tvrdím, že růženec je specialita žen po šedesáti. Pominulo období organizování a stavby svého života, jsou pryč změny, průlomy a války. Pohyb mizí, je dost času a klidu. Je možné se posadit u pece a odříkávat, odříkávat, odříkávat… Je to modlitba stvořená přímo na ta léta, kdy člověk couvá z rytmu života a dostává se do monotónního kývaní se…

-      Nejprve dovolím si zpozorovat, že předurčení nějaké věci „pouze pro…“ dosvědčuje o její pochybné hodnotě. Proto nemyslím na tom tvrdošíjně trvat.

-       Přes ryzí touhu…

-      Třeba jen fakt, že tak se modlí dnes milióny. Nádherná věc, zvláštní, nikdy nevídaná. Když beru do ruky můj růženec – dávám ruku těm milionům. Stávám s nimi „těsně u sebe“.  Plníme společně nějaké velké dílo, zatlačujeme společnými silami přitlačující nás břemeno.

-      Avšak přes ryzí touhu nedokážu si představit růžence v ruce většiny mých známých. Nějak jedno s druhým neladí.

-      Velice se pleteš, jestliže si myslíš, že růženec je něco, k čemu by se měl každý přizpůsobit: naklánět, škrábat se… Neboť, … co bys řekl? Co je růženec a co obsahuje?

-      To je otázka! Na malých kuličkách se modlíme „Zdrávas Maria“, na velkých „Otče náš“. Je také třeba myslet na tajemství. Je jich dvacet: Zvěstování, atp. A co obsahuje? No, kuličky, „zdrávasy“ a to rozjímání…, jestliže se samozřejmě podaří.

-      To je málo. Formule, jako by ano, avšak ne. Neboť v růženci je ještě život. To je modlitba, která se dostává do rytmu našeho života a spojuje je s životem Krista a Jeho Matky.

Může tedy být zároveň takový, jaký je život mé babičky, tvůj a můj. Nepopírám, že v životě, který je zdřímnutím, ve kterém se nic neděje – růženec může být nudný, odříkávaný. Ale náš musí být jiný. A to je druhá „mládežnická“ vlastnost růžence. Náš růženec může být plný pohybu, rozmachu, hledání a otázek. Právě otázek. Mládí, to je období neustále se tážící a růženec může být pramenem odpovědí. Kolik v nich takových životních okamžiků, okamžiků velkých průlomů a rozhodnutí.

Kdy je člověkovi tak strašně těžké rozhodnout se k nějakému kroku, kdy by si dovolil vzít ruku, aby jen měl někoho, kdo by mu poradil, vedl a držel. Skrze růženec je možné se vnitřně spojit s Marií v okamžiku Zvěstování, s Kristem v getsemanské zahradě. To jsou přece okamžiky těžkých rozhodnutí. A vidíš, člověk ihned ví, že je třeba zvolit, co je pro vás těžší a lepší pro druhé; to, co svým dobrem dělá širší kruh. Ano. Růženec chrání před samotou. Bartek je tvrdohlavý. Není snadné ho přesvědčit.

-      To je všechno velice krásné a arcivznešené. Ale, můj drahý, nemůžu si dovolit takový luxus, jako patnáct minut klidného času pro modlitbu. Náš horečnatý život příliš člověka zaměstnává. Čas – to je podle mne podmínka, která určí růženec lidem, kteří už „vypadli“ z rytmu života.

-      Poznamenej si tedy, že v tom je třetí „mládežnická“ vlastnost růžence. Čas není nutnou podmínkou. Samozřejmě, že je dobře večer všechno od sebe odhodit a pomodlit se pořádně celou část růžence. Takové soustředění velice člověka obnovuje. Ale v tomto okamžiku myslím na jinou formu, více „zapletenou“ do života, na růženec „v letu“, růženec všudybylský, na který není potřebný zvláštní čas.

Řekneš mi, že se ho pomodlím nepořádně? No co, běžím z lekce na lekci, uchopím se kuliček v kapse a akorát se pomodlím tři „zdrávasy“. Později čekám na učitele – další tři. A ještě čtyři na různých malých zastávkách. „Vypadávám“ z rytmu života? Přestávám být v něm přítomný? Není třeba tedy přibírat nějaké zvláštní pozice.

Anebo … jdu cestou. Jak je snadné do rytmu uličního pohybu zapojit modlitbu růžence. Uchopím se nějakého tajemství. Ať to bude např. pátá radostná. Musím volit pozice? Ani náhodou. Prostě si myslím: ti lidé, kteří mne míjí, jak často hledají Boha i když sami o tom neví. Já také. Můj Bože, dej, abychom Tě nacházeli s pomocí Marie. Ona vychází nám naproti v každém člověku, v každé události. Anebo ještě na výletě. Občas krása přírody, radost vody a slunce, a mraků přímo mi bere dech. Nepostačí nám, abychom je mohli v sobě umístit. Jak nádherně je možné tento přebytek zážitku umístit do růžence a odevzdat Bohu jako velebení. To je takové krásné – přijmi, Bože, dnes ode mne můj obdiv.

-      Možná, že i máš něco pravdy. Ale řekni, proč taková forma: kuličky, odříkávání dokola stejného.? My dnes to nemáme rádi. Více by nám vyhovovala nějaká čistá reflexe…

-      Právě ta forma po čtvrté typuje růženec na modlitbu mladých. Jsi člověk. A jako člověk musíš mít všude nějaké konkrétní držadlo.

Modlitba se dělá prostě hmatatelná. Neboť kdyby nebyly kuličky, čeho by ses uchopil? Všechno by se ti rozsypalo. Zvlášť, jestliže nechceš „vypadnout z rytmu“. Kuličky a téma – to držadla, po kterých je možné se vzpínat nahoru a táhnout za sebou svůj život. Kvůli tomu růženec může být modlitbou výletní, tramvajní, „chytaných okamžiků“. Modlitbou života.

Co my dnes chceme? Neradi se díváme na své zážitky. Příliš husté zpytování svědomí, příliš pracovité plány nad sebou… to není náš typ. Často, kdy v nějakém okamžiku, chceme vyjít na hledání Boha, nemůžeme najít Jeho skutečnosti, neboť se ztrácíme ve vlastních reflexích. A přece o tuto skutečnost jde: najít aspoň na okamžik Boží přítomnost, dotknout se jí duší. A právě to nám zajišťuje růženec – neomylná pravda a modlitba.

Život Krista je nekonečnou Láskou a vyzařuje milosti. Modlitba na růženci to je velká milost pro každého člověka, pro nás mladé také. Pomáhá nám pochopit tajemství života a Marie. Nebuď uzavřený na růžencovou modlitbu, tehdy ona otevře tvé srdce, prohloubí tvou víru a udělá velkou radost Marii – naší milované Matce. Zakoušíš, jakou moc a sílu má růžencová modlitba. To je největší zbraň proti satanovi.

 

Przemek Smoleń, Kowary

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Pro dnešní den nebyla nalezena.

Modlitba měsíce

Modlitba k Andělovi obyčejností

Milovaný Anděle,
šedé obyčejností,
ihned mi veseleji,
když se v domu rozhostíš,
když vytřeš s úsměvem
oči mé zaspané,
vypořádáš se se slzičkou,
jako s tekoucím kohoutkem.
Vymeteš noční můry,
co v noci děsily,
natáhneš trpělivost,
připumpuješ sily.
Foukneš do nosu
ranní kávy vůní
a zase mi ukážeš,
jak se radovat světem.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System