Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem

Menu:
Počítadlo

Sedmibolestný růženec

Cesta k této stránce - Modlitby (4) / k Panně Marii (6) / Sedmibolestný růženec

 

Modlitba sedmibolestného růžence

      (překlad modlitby z poutního místa Mariánka)

 

 

- Věřím v Boha …,

- Sláva Otci…

- Otče náš …,

- Zdrávas Maria …

       …. Ježíš, který v nás upevňuje úctu k Sedmibolestné Matce

       …. Ježíš, který v nás upevňuje důvěru k Sedmibolestné Matce

       …. Ježíš, který v nás upevňuje lásku k Sedmibolestné Matce

 

 7 x 7 Zdrávas Maria.... tajemství:

 

1. Ježíš, kterého utrpení ti bylo Simeonem zvěstované

2. Ježíš, s kterým jsi utekla do Egypta

3. Ježíš, kterého jsi s bolestí tři dny hledala

4. Ježíš, který se s tebou setkal na křížové cestě

5. Ježíš, kterého jsi viděla umírat na kříži

6. Ježíš, kterého mrtvé tělo jsi držela v náručí

7. Ježíš, kterého jsi s bolestí do hrobu položila 

Dodatek: 3 x Zdrávas Maria … Ježíš, kterého jsi s bolestí oplakávala 

Modleme se:

Uděl nám, Panno Maria, milost pochopit moře úzkostí, pro nějž ses stala Matkou bolestnou, abychom směli mít účast na tvých utrpeních a naše láska a věrnost ti byly útěchou. Voláme k tobě, Královno mučedníků, v naději, že jednoho dne se budeme moci radovat spolu s tebou v nebi. Amen.

Prosíme tě, božský Spasiteli, dopřej nám, abychom měli účast na zásluhách tvého utrpení, když rozjímáme o bolestech tvé panenské Matky, jejíž duší pronikl ostrý meč, jak jí předpověděl svatý stařec Simeon. Amen.

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Smyslem života je stát se svatými. V tom spočívá důvod naší existence i důvod, proč nás Bůh stvořil. (Peter Kreeft)


---Nezadáno---
Ježíši, žij ve mně,
jako jsi žil v Marii
a přijal v ní tělo a krev.
Žij nyní také ve mně
a staň se i ve mně tělem a krví.
Mysli ve mně,
modli se ve mně,
miluj ve mně,
trp ve mně.
Pohlížej ze mne,
mluv ze mne,
jednej ze mne,
působ ze mne.
Vyzařuj skrze mne,
povzbuzuj skrze mne,
posiluj skrze mne,
pomáhej skrze mne.
Ježíši, používej mých rukou,
kráčej mýma nohama
dál po zemi.
Abys nás všechny
v Duchu Svatém
přivedl k Otci…
Abys Ty, vtělený Bože,
byl všechno ve všech nás.
Amen.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System