Laškov, Přemyslovice, Čechy pod Kosířem

Menu:
Počítadlo

Modlitba k Michaelovi Archandělovi

Cesta k této stránce - Modlitby (4) / k Andělům (3) / Modlitba k Michaelovi Archandělovi

 

Svatý Michaeli Archanděli,

který jsi na úsvitu své existence zvolil Boha

a úplně ses podrobil Jeho svaté vůli,

přimlouvej se za mne u Stvořitele,

abych se dnes, dle tvého příkladu,

na počátku nového dne

otevřel působení Ducha Svatého,

v každé chvíli se odevzdal Bohu

a naplnil tak s láskou Jeho svatou vůli.

Kéž spolu s tebou volám bez ustání:

Kdo je jako Bůh?

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Kalendář akcí:

Myšlenka dne:
Bez Pána nejsme nic. Když chápeme, že potřebujeme být naprosto závislí na něm, mizí všechna soutěživost, honba za ziskem a svárlivost. Kéž nám Bůh dá tento pohled každý den.


Modlitba měsíce
Ježíši, žij ve mně,
jako jsi žil v Marii
a přijal v ní tělo a krev.
Žij nyní také ve mně
a staň se i ve mně tělem a krví.
Mysli ve mně,
modli se ve mně,
miluj ve mně,
trp ve mně.
Pohlížej ze mne,
mluv ze mne,
jednej ze mne,
působ ze mne.
Vyzařuj skrze mne,
povzbuzuj skrze mne,
posiluj skrze mne,
pomáhej skrze mne.
Ježíši, používej mých rukou,
kráčej mýma nohama
dál po zemi.
Abys nás všechny
v Duchu Svatém
přivedl k Otci…
Abys Ty, vtělený Bože,
byl všechno ve všech nás.
Amen.


Modlitba k Andělovi ticha

Přijď, anděle ticha,
přijď, kdy nikdo neslyší
a přisedni se ke mně.
Toužím už velice po Tvém dechu,
po Tvém úsměvu,
po tiché přítomnosti…
Přijď s jemností
a posaďme se v mlčení
bok po boku,
nic více není třeba.
Stačí kouskem nebe
zahalit kolena,
modlíce se k Pánu
bez jednoho slova:
prosit a děkovat,
prosit a děkovat,
prosit a děkovat.

Čtení na dnešní den:
Pro dnešní den nebylo nalezeno.
Přihlášení:
 
 
Přihlásit
Copyright © 2009, Farnost Laškov | Created by Soft System